Mentorschap

Wanneer iemand door lichamelijke of psychische oorzaken niet voldoende voor zijn og haar zorgbelangen op kan komen, is het mogelijk om mentorschap aan te vragen bij de rechtbank.

De mentor wordt aangesteld door de kantonrechter om voor cliënt besluiten over zijn of haar verzorging, verpleging en medische behandeling te nemen. Een mentor is een vertrouwenspersoon; er zal altijd respectvol met de wensen en geloofsovertuiging van cliënt worden omgegaan.

De kwaliteit en kennis van de mentor wordt jaarlijks uitgebreid en opgefrist door het volgen van opleidingen. De rechtbank controleert de werkzaamheden van de mentor aan de hand van de ingediende rapportages.

Zoek je een mentor? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het verplicht je tot niets, wij helpen graag!