Bewindvoering


Bewindvoering of beschermingsbewind wordt ook wel onderbewindstelling genoemd. 

Wanneer u als gevolg van een (verstandelijke) handicap, ziekte, ouderdom, verslaving, schulden of andere oorzaken niet langer in staat bent om zelf uw financiën te beheren kunt u of uw familie onderbewindstelling aanvragen. Beschermingsbewind wordt door een kantonrechter uitgesproken. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording over de werkzaamheden af aan u en de rechter.

Een aanvraag bewind vullen we samen met u in en dienen deze voor u in bij de rechtbank. Wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan en akkoord is met beschermingsbewind start Plus Budget met haar werkzaamheden.

Een bewindvoerder beheert uw inkomen. Er wordt op uw naam een bankrekening geopend waarop uw inkomsten binnenkomen en waarvan uw vaste lasten worden betaald. Deze rekening wordt door de bewindvoerder beheerd. Alle post die hiermee te maken heeft wordt naar de bewindvoerder gestuurd. Wekelijks, 2-wekelijks of maandelijks ontvangt u leefgeld op uw eigen bankrekening.

De bewindvoerder vraagt voor u toeslagen aan en andere voorzieningen waar u recht op heeft en verzorgt uw belastingaangifte.

Indien er sprake is van schulden zal worden bekeken of deze door de bewindvoerder kunnen worden afgelost of dat ze dusdanig problematisch zijn dat de bewindvoerder u helpt in het proces van een aanvraag schuldhulpverlening.

Wilt u weten wat Plus Budget voor u kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Het verplicht u tot niets, wij helpen u graag!