Curatele


Ondercuratelestelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiële zaken en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen: een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap dus. Een curator neemt beslissingen over het geld en de goederen en over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van degene die onder curatele staat.

Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld het kopen van een huis.

Alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen in het openbare curateleregister.

Wilt u weten wat Plus Budget voor u kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Het verplicht u tot niets, wij helpen u graag!